Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Informace č. 1/2015

4. 1. 2015

Vážení členové bytového družstva,

představenstvo vám prostřednictvím této informace sděluje:

Představenstvo reaguje na stížnost a výtku členky BD, kterou je možné shrnout do následujících bodů:

  1. Vyjadřuje dlouhodobou nespokojenost s kvalitou vztahů mezi představenstvem a členy BD.

  2. Vytýká, že není řešena podstata problému, ale způsob, kterým je nespokojenost vyjádřena.

  3. Představenstvo nemá dostatečnou zpětnou vazbu se členy BD.

Představenstvo se touto stížností zabývalo na svém jednání dne 16. prosince 2014 a dospělo k závěru, že tento názor nemusí být ojedinělý. K tomu, aby představenstvo získalo objektivnější přehled názorů členů BD na svoji činnost, tak se rozhodlo pozvat členy BD na svoje jednání, které se uskuteční ve středu 14. ledna 2015, od 18,00 hod., v kanceláři BD. Představenstvo uvítá, pokud se dostaví členové BD s náměty, jak zlepšit činnost celého bytového družstva. Po tomto jednání představenstvo vyhodnotí stav a zaujme stanovisko k předložené stížnosti.

 

  1. Představenstvo zahájilo výběrové řízení na zhotovitele pokládky dlažby na chodbách v přízemí a suterénu domu. Realizaci předpokládáme zajistit v zimních měsících, kdy lze očekávat příznivější cenové nabídky od stavebních firem. Tato investice byla zahrnuta do plánu oprav a schválena na jednání členské schůze.

  2. Na základě požadavků členů BD město vyhovělo naší žádosti a zajistilo prořezávku dřevin a osadilo zábradlí u vchodu 3019.

  3. Naše informace jsou kromě vyvěšování na tabulích v jednotlivých vchodech zveřejňovány na webových stránkách BD: www.bdmelnik.estranky.cz . Členům BD, kteří dali k dispozici svoje emailové adresy, jsou informace zasílány prostřednictvím internetu. Pokud máte zájem o zasílání těchto informací, tak sdělte svůj email na adresu: sverakj@seznam.cz .